Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Dehing BVBA

Pastoriestraat 60

3128 Baal

Hoofdapotheker: Apr. Veerle Goethals

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0876 804 477

Machtigingsnummer APB: 240601

Telefoonnummer: 016 53 00 42

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.